Portal Jawatan Kosong Terkini

Iklan Jawatan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (JHEAIK)

Jawatan Kosong Guru Takmir ~ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (JHEAIK)

Nota: Borang permohonan boleh diambil di semua Pejabat Agama Daerah dalam negeri Kedah.